Affiliations


Dr.Vishwanath Tejaswi Dwibhasyam,B.A.M.S - Seethammadhara, visakhapatnam(Vizag)

Dr.Kubireddy Raghu,M.D - Seethammadhara, visakhapatnam(Vizag)

Dr.G. Mahesh Kumar, B.A.M.S - Madhurawada, 100ft Road, visakhapatnam(Vizag)

Dr. B. Jyotshana, B.A.M.S - P.M Palem, Madhurawada, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Nishitha, B.A.M.S - M.V.P Colony, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Krishna Prasad, B.A.M.S - M.V.P Colony, visakhapatnam(Vizag)

Dr. D.Divya Bharathi,B.A.M.S - Nehrunagar, Arilova, visakhapatnam(Vizag)

Dr.P Ravindra Kumar, B.A.M.S - Kannurpalem, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Pavan Yamali , B.A.M.S - Kotha Town, Vijayanagaram, visakhapatnam(Vizag)

Dr. K. Vasnthi, B.A.M.S - Railway New colony, visakhapatnam(Vizag)